Czym jest szczęście?

W pierwszym odruchu chciałoby się odpowiedzieć, że dla każdego jest ono czym innym. I tak, i nie. W naszej kulturze pojęcie „szczęście” ma kilka znaczeń.

Szczęście to nie błękit nieba.

Szczęście to nie błękit nieba. Ciekawa hipoteza… Dlaczego? Bo właśnie teraz, w samym sercu lata, my Polacy utożsamiamy szczęście z błękitnym niebem i słońcem, najle

Kilka mitów i prawd o psychologii pozytywnej.

Kilka mitów i prawd o psychologii pozytywnej. Czym jest ta cała psychologia pozytywna? Często ludzie zmęczeni pozytywnym myśleniem