BLOK 2 – Optymalizacja czasu i jej wpływ na efektywność podejmowanie decyzji.

Opis szkolenia

Interdyscyplinarny moduł łączący praktykę z teorią ekonomii, socjologii, psychologii i zarządzania. Pozwoli zbudować lepszą optymalizację czasu pracy i usprawni procesy podejmowania decyzji w zgodzie ze sobą.

Na szkoleniu uczestnicy:

 • poznają metody optymalizacji czasu pracy,
 • nauczą się budowania nawyków optymalizacyjnych, które pozwolą zwiększyć ich efektywność,
 • uświadomią sobie jak przebiega eksploatacja mózgu i jak należy o niego zadbać,
 • poznają zasady podejmowania decyzji i zwiększą swoją odwagę w procesie ich podejmowania

 

Program:

Moduł I – pierwsze 3 godziny

Sztuka podejmowania decyzji – działanie zgodne z samym sobą

 • Maksymalizacja użyteczności działań – decyzje a ekonomia behawioralna. Składowe kosztów podejmowania decyzji – cena za odkładanie decyzji na później. Znaczenie kosztu alternatywnego w podejmowaniu decyzji.
 • Metody podejmowania decyzji. Mechanizmy myślenia szybkiego i wolnego. Heurystyki, kotwice, torowanie.
 • Dystraktory decyzyjne. Bodźce wewnętrzne i zewnętrzne utrudniające właściwe podejmowanie decyzji
 • Nauka popełniania błędów. Błąd, jako element wnioskowania.
 • Konsekwencja jako nawyk. Odczarowanie motywacji. Budowanie schematów pracy.

 

Moduł II – drugie trzy godziny
Optymalizacja czasu – nauka budowania balansu

 • Pojęcie czasu. czas pracy, czas wolny, dobry i zły czas, czas stracony – świadome postrzeganie swojego czasu
 • Efektywność a pobudzenie. Praktyczne wykorzystanie krzywej efektywności Yerkes’a i Doddson’a
 • Znaczenie flow a efektywność – “boski stan umysłu”. Świadome wchodzenie w stan pełnej efektywności. Optymalizacja wykorzystania “głównego procesora” – jak nie przeciążyć umysłu.
 • Limit efektywności. Kiedy trzeba oddać to co się wzięło? – regeneracja i zmiana toru myślenia a efektywność
 • Pory dnia a zadania. Budowanie własnej świadomości wobec czasu pracy. Ocena własnej efektywności w cyklu dobowym. Reorganizacja czasu pracy.

Dlaczego stworzyłem ten moduł?

W każdym miesiącu realizuję pracę kilkuosobowego zespołu specjalistów w dziedzinie marketingu, reklamy, grafiki komputerowej filmowania, web dewelopera oraz pracownika naukowego. Jak to możliwe? Czy robię to dobrze?

Tak jest to możliwe

Wystarczy odpowiednio zbudować swój czas pracy w zgodzie z możliwościami swojego mózgu oraz odpowiednimi nawykami, które wspomogą codzienne procesy decyzyjne. To także wiedza o granicach własnych możliwości, rozumieniu swojego lenistwa i pracowitości oraz budowaniu wewnętrznego przekonania co do słuszności podejmowanych działań.

Czy robię to dobrze?

Ciągła obsługa klientów i wzrost dochodów mojej firmy w każdym kolejnym roku jest doskonałym miernikiem mojej efektywności. Odpowiedź brzmi – robię to za każdym razem lepiej niż ostatnio. Jeśli robisz coś lepiej, niż wcześniej to znaczy, że robisz to za każdym razem dobrze.

Szkolenie przeprowadzamy w naszej sali szkoleniowej w centrum Szczecina lub u klienta.