BLOK 4 – U-ważna strategia i przywództwo w zarządzaniu konfliktem.

Opis szkolenia

 

Szkolenie na temat Strategii i Przywództwa

 

Szkolenie na temat strategii i przywództwa jest oparte na podejściu interdyscyplinarnym. Istotą jest to, aby perspektywę strategiczną, przedstawioną na podstawie doświadczeń historycznych, najnowszych teorii oraz praktycznych przykładach, zestawić z postawą przywódczą określaną jako Versatile Leadership (wszechstronne przywództwo). Tym sposobem otrzymujemy przywództwo strategiczne, które jest podstawą do osiągania założonych celów zarówno przez państwa, potężne korporacje, niewielkie prywatne firmy jak i osoby prywatne w ich codziennym życiu. W szkoleniu wykorzystywane są osiągnięcia psychologii społecznej, które w zestawieniu z problematyką przywództwa strategicznego dają efekt synergii. Badania pokazują, że do podobnych wniosków dochodzą zarówno liderzy cywilni jak i dowódcy wojskowi, czy też trenerzy personalni. Wszystkie te dziedziny są jednakże traktowane odrębnie. W tym szkoleniu podstawy są potraktowane interdyscyplinarnie, a dzięki połączeniu różnych perspektyw i podstaw naukowych otrzymujemy efekt, który jest także uniwersalny – bowiem dotyczy człowieka jako takiego, niezależnie od funkcji i stanowiska zajmowanego w społeczeństwie.

Szkolenie zostało oparte na podstawach naukowych, wśród których trzeba wymienić jako absolutnie kluczowe: Thierry de Montbiral (Działanie i system świata), Liddell Hart (Strategia: działania pośrednie), Clausewitz (O wojnie), Kotarbiński (Traktat o dobrej robocie), Collins (Good to great), Murray (Język liderów), Wojciszke (Psychologia spoleczna), Stockdale (Courage Under Fire) Lorenz E., (Predictability), Berne, (Games people play), Zimbardo (Efekt Lucyfera), Santorski (Meta Srypt lidera), Karpman, (Fairy Tales And Script Drama Analysis), Milgram (Behavioral Study of Obedience) Machiavelli (Il Principe), Platon (Politeja), Arystoteles (Polityka, Etyka Nikomachejska).

Dodatkowo w szkoleniu wykorzystywane są doświadczenia własne prowadzącego oparte na pracy naukowej w dziedzinie historii, politologii, problematyce przywództwa, strategii i wojskowości, doświadczeniu wojskowym (16 lat służby wojskowej w tym udział w misji pokojowej ONZ na Wzgórzach Golan oraz tzw. Siłach Koalicji w Iraku), dydaktyce prowadzonej na poziomie akademickim od dekady oraz udziale w Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni.

PROGRAM ZAJĘĆ:

 

 1. „Historia magistra vitae est” – historyczne przykłady elementów strategicznych i przywódczych.
 2. Konflikt pozytywny vs negatywny (Istota Efektu Lucy Phere).
 3. Teoria chaosu – „w służbie” strategicznego przywódcy.
 4. Strategia/taktyka z wojska do biznesu (Mission Command i 5th evel Leadership)
 5. Nowoczesne teorie przywódcze – Versatile Leadership.
 6. Zarządzanie konfliktem na podstawie współczesnych przykładów w skali makro i mikro.

 

EFEKTY:

 

 1. Uświadomienie uczestnikom roli (pozytywnej jak i negatywnej) konfliktu zarówno w życiu pojedynczego człowieka jak i całych społeczności.
 2. Uświadomienie istoty degeneracji relacji międzyludzkich, leżącej w stopniowym staczaniu się w tzw. Efekt Lucyfera (Efekt Lucy Phere), ilustracja stopniowej degeneracji wewnętrznych relacji w przedsiębiorstwie/uczelni/firmie itp…
 3. Pokazujemy jak wprowadzać zmiany w zespole, aby wykorzystać konflikt dla zwiększenia kreatywności. Umiejętność budowania zespołu. To nie tylko HR, ale zmiany w świadomości liderów z zarządzania „Średniowiecznym folwarkiem” na „Leadership Level 5”.
 4. Kształtowanie postaw przywódczych, ukazywanie własnych reakcji na konflikt, nauka wykorzystania całej palety reakcji.
 5. Pomoc w kontrolowaniu emocji i zachowań w celu panowania nad sytuacją konfliktową.
 6. Kształtowanie perspektywy strategicznej koniecznej do „widzenia kilka kroków do przodu”.
 7. Przykłady od wojskowych/wojennych poprzez biznes, po życie codzienne/rodzinne. Sir Basil Liddell Hart pisał, że „wojna jest jedynie skondensowaną postacią ludzkiej walki z otoczeniem”. Z drugiej strony wojna to ostatnie stadium upadku norm i zasad. Zatem przykład wojny, pozwala na przedstawienie wielu istotnych wniosków nt konfliktu, jego przyczyn, skutków itp.

 

Szkolenie przeprowadzamy w naszej sali szkoleniowej w centrum Szczecina lub u klienta.ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER:

Aby otrzymywać informacje o nowych szkoleniach StopStres.edu.pl i artykułach w naszej  "czytelni", zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter.
Subskrypcję możesz w każdej chwili anulować.