Zbigniew Mielke

Instruktor

Nauczyciel z wykształcenia.
Jest certyfikowanym trenerem uważności w nurcie psychologii kontemplatywnej, ukończył
„Professional Training in Contemplative Psychology and Mindfulness”

Od ponad dwudziestu lat praktykuje medytację i studiuje psychologię buddyjską. Odbył wiele
odosobnień medytacyjnych. Przez kilka lat uczestniczył w treningu, dotyczącym pracy z
przestrzenią i emocjami: Mudra Space Awareness oraz Maitri, prowadzonych przez Lee
Worley z Uniwersytetu Naropy. Brał udział w warsztacie „Mindfulness Practis” prowadzonym
przez Prof. Jona Kabata-Zinna.
Jest także coachem, konsultantem MindSonar, posiada certyfikat „master practitioner in the
art of neuro-linfuistic programing”. Od kilkunastu lat współpracuje z polskimi  i
zagranicznymi firmami (m.in. Plus GSM, Generali T.U. S.A., Bank Millennium, Skandia T.U.,
Deutsche Bank, wszystkie spółki z grupy Leszka Czarneckiego Getin Holding, Alex T. Greate,
Novision, Allfinanz, Bellford, Provida, Szkoła Inwestowania, Fidelity Life,
Metrohouse&Partnerzy, Beatex Group…).
Był też aktorem a następnie instruktorem „Szczecińskiego Teatru Pantomimy” i prowadził
warsztaty komunikacji bez słów oraz teatralne dla dzieci i młodzieży.
Obecnie, korzystając z wiedzy i doświadczenia z tych obszarów, prowadzi treningi uważności
i świadomości, komunikacji, rozwoju osobistego, coaching indywidualny i grupowy. Jak
również prowadzi szkolenia i coaching dla firm.
Jest absolutnie zakochany w swoim synu i uważnie obserwuje siebie w relacji z nim jako
ojciec. To wpłynęło na rozpoczęcie prowadzenia treningu dla opiekunek i rodziców oraz
dzieci z uważności w życiu codziennym oraz prowadzenie coachingu rodzicielskiego.
Chce zainspirować praktyką kontemplatywną tych wszystkich, w rękach których leży dobro
drugiego człowieka.

Nauczyciel z wykształcenia.
Jest certyfikowanym trenerem uważności w nurcie psychologii kontemplatywnej, ukończył
„Professional Training in Contemplative Psychology and Mindfulness”
Od ponad dwudziestu lat praktykuje medytację i studiuje psychologię buddyjską. Odbył wiele
odosobnień medytacyjnych. Przez kilka lat uczestniczył w treningu, dotyczącym pracy z
przestrzenią i emocjami: Mudra Space Awareness oraz Maitri, prowadzonych przez Lee
Worley z Uniwersytetu Naropy. Brał udział w warsztacie „Mindfulness Practis” prowadzonym
przez Prof. Jona Kabata-Zinna.
Jest także coachem, konsultantem MindSonar, posiada certyfikat „master practitioner in the
art of neuro-linfuistic programing”. Od kilkunastu lat współpracuje z polskimi  i
zagranicznymi firmami (m.in. Plus GSM, Generali T.U. S.A., Bank Millennium, Skandia T.U.,
Deutsche Bank, wszystkie spółki z grupy Leszka Czarneckiego Getin Holding, Alex T. Greate,
Novision, Allfinanz, Bellford, Provida, Szkoła Inwestowania, Fidelity Life,
Metrohouse&Partnerzy, Beatex Group…).
Był też aktorem a następnie instruktorem „Szczecińskiego Teatru Pantomimy” i prowadził
warsztaty komunikacji bez słów oraz teatralne dla dzieci i młodzieży.
Obecnie, korzystając z wiedzy i doświadczenia z tych obszarów, prowadzi treningi uważności
i świadomości, komunikacji, rozwoju osobistego, coaching indywidualny i grupowy. Jak
również prowadzi szkolenia i coaching dla firm.
Jest absolutnie zakochany w swoim synu i uważnie obserwuje siebie w relacji z nim jako
ojciec. To wpłynęło na rozpoczęcie prowadzenia treningu dla opiekunek i rodziców oraz
dzieci z uważności w życiu codziennym oraz prowadzenie coachingu rodzicielskiego.
Chce zainspirować praktyką kontemplatywną tych wszystkich, w rękach których leży dobro
drugiego człowieka.