Mindfulness a zdrowie. 2-tygodniowy program uważności.

Opis szkolenia

Podczas szkolenia zgłębimy temat mindfulness (uważność) z różnych stron i płaszczyzn, a przede wszystkim zajmiemy się tematem – jak uważnością wpłynąć na własne zdrowie.

Na szkoleniu przedstawiona zostanie interdyscyplinarna wiedza z dziedziny psychologii, anatomii stresu, fizjologii, neurobiologii, biochemii ciała oraz działania emocji, która pozwoli zrozumieć funkcjonowanie mechanizmów umysł/mózg/ciało.

Program ma charakter warsztatowy. Jego celem jest nie tylko zrozumienie współczesnych koncepcji naukowych oraz w jaki sposób działają wewnętrzne mechanizmy psychiki i ciała, ale również strona praktyczna – czyli w jaki sposób wykorzystać narzędzia jakimi są uważność oraz oddech przeponowy, aby wpływać na regulację stresu, trudne emocje, wzmocnienie swojego układu odpornościowego oraz funkcjonowanie w zdrowiu umysłu i ciała.

Podczas warsztatów przyjrzymy się również jakie są składowe szczęścia według psychologii pozytywnej według prof. Seligmana. Zapoznamy się również z tematem analizy egzystencjalnej według Victora Frankla czyli odkrywaniem na nowo sensu życia.


Koszt szkolenia: 490 zł

Informacje: info@stopstres.edu.pl

Termin: do ustalenia

*warsztaty dla osób bez uzależnień od substancji psychoaktywnych, bez zaburzeń psychologicznych i psychicznych (szczególnie – silna, kliniczna depresja, choroba dwubiegunowa, psychozy) oraz dla osób nieprzyjmujących medykamentów zmieniających stany świadomości ani w trakcie leczenia psychiatrycznego.